Homologisering

Vi har arrangerat JSM och cuptävling på Borås Skidstadion. Det är några år sedan då man inte tvingades till att ha homologiserade banor. När vi fick SM startade ett arbete med att skapa banor som dels hade rätt kupering men även en sträckning som tilltalar publik. Efter ett antal turer började en slinga växa fram. Vi hittade fina backar och ett kompakt område. Vi kontaktade då Borås Stad och alla förvaltningar som hade intressen i vad vi ville göra. Banan går delvis i område som är känsligt med fornlämningar och kulturmark. Vi har även delar som är vattentäckt. Vi landade så småningom i den slinga som i dag mäter 5 km. Vi kallar den grundslingan. Utifrån den kan vi skapa sprintbana, en 2,5 km, 3,3 km och 3,75 km. Vi har även 2 alternativ på de tre längsta banorna. En slinga som är ca 1 km har vi fått varit väldigt försiktiga med markarbeten. Här har vi ca 150 meter där vi kan behöva ett rejält täcke med snö för att täcka alla ojämnheter. Den avslutas med en som jag anser väldigt härlig slakmota med några brantare partier. Alla banorna kommer att vara väldigt publikvänliga och man kan följa stora delar av banan från ett nav ca 300 meter från stadion.

Nu får vi detta år ingen publik men vi hoppas att vi längre fram får bjuda på stora tävlingar med åkare som lockar storpublik. Vi hade hoppats på ca 5000 åskådare runt banan på SM, men nu blir det tyst för åkarna.

Dela detta inlägg