Stadionbyggnad

När vi fick SM tilldelat av SSF var vi redan i gång med tankar runt en ombyggnad av de gamla lokalerna på Borås Skidstadion. Här skulle SM 1993 avgjorts men det flyttades till Örnsköldsvik på grund av snöbrist. Byggnaderna har sedan dess varit kvar och använts till omklädning, målhus mm. Belastningen på Borås Skidstadion har ökat kraftigt och en förändring var nödvändig. I samband med att Borås och Borås SK sökte SM 2021 intensifierades arbetet med en upprustning av byggnaderna på Borås skidstadion. Med hjälp av STIBA och Joakim Österlund som är aktiv i klubben växte en byggnad fram.

 

En upprustning av byggnaderna på skidstadion var en förutsättning för att kunna söka Skid SM, men vi har varit noga med att inte anpassa byggnaderna efter en SM tävling utan för den vardagliga

verksamheten. Ett programarbete i klubben 2017 resulterade i tidiga skisser som förädlades under projektets gång. Vi bildade en ny organisation där byggnaderna ägs av Borås Skidarena AB som i sin tur ägs av Borås SK. I den nya organisationen ingår även driften av Borås skidstadion.


De nya byggnaderna innehåller serviceytor för den utrustning som krävs för att drifta Borås skidstadion med verkstad och garage för pistmaskiner med travers samt slangtorn för att torka isiga slangar från konstsnöanläggningen och driftrum för snöanläggningen. Byggnaderna innehåller även omklädningsrum som är fullt tillgängliga för rörelsehindrade samt kök, servering, värmestuga, rum för skiduthyrning och vallarum. Utöver dessa finns även klubblokaler för bland annat Borås SK.Vi har även byggt ett nytt ”målhus” som under tävling används till tidtagning, filmning och speaker. Till vardags används dessa ytor till teorisal för skidkurser och till träningsgrupper som behöver samlas inomhus och tex titta på filmad träning. Målhuset ligger placerat så vi kan ha målgång på 4 sidor om byggnaden och möjligheten till ett långt upplopp svagt uppför.I projektet har även ingått att ersätta en befintlig bro som var uttjänt, den nya bron är 9 meter bred och ger minst 6 parallella spår för klassisk åkning.

Dela detta inlägg