Antal ledare per klubb.

Vi har efter dialog med SSF och TD satt en nivå på antal ledare per klubb. Som vi skrivit innan så får varje klubb ha 2 skidtestare. Vi har sedan kvoterat ledare. De klubbar som har 1-2 aktiva får ha med 1 ledare, 3-5 aktiva 2 ledare, 6-10 aktiva 3 ledare och de som har mer än 10 aktiva får ha 4 ledare. Skidtestare kommer att få en specifik väst, ledare får VW coach väst. Alla får en ackreditering som skall bäras. De aktiva kommer att få en nummerväst som de bär när de är på banan och vid uppvärmning. Ex: Klubb med 1-3 aktiva får ha 3 ledare (2 test+1 coach)

Dela detta inlägg