Foto: Bildbyrån

Vallabodar

Vår ursprungliga tanke kring SM hade en långt utvecklad plan på en vallaby med finast möjliga förutsättningar. Men med tanke på alla andra anpassningar vi fått göra på grund av COVID-19 så har även dessa planerna fått göras om, och det mer än en gång. Men äntligen kan vi presentera utfallet av allt detta arbete. Vi har delat upp vallabodarna i olika kluster, där vi har kompletterat våra ordinarie vallabodar med temporära vallabodar i eller i närheten av våra nya fina lokaler. 
 
Vi har gjort vårt yttersta att försöka tillgodose alla önskemål, och vi hoppas att vi har lyckats tillgodose alla dessa. Vi följer naturligtvis FHM:s riktlinjer om 10 kvm/person och hoppas på att samtliga klubbar som bokat vallarum följer dessa riktlinjerna.